บริษัท ดีดี  อินเทลลิเจ็นท เทคโนโลยี จำกัด            

 

 

            เริ่มก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2551  เราเป็นหนึ่งในงานด้านติดตั้งและบริการระบบกล้องวงจรปิด และสัญญาณกันขโมย  โดยมุ่งเน้นงานติดตั้ง และให้บริการหลังการขายด้านระบบกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย รวมทั้งงานด้านเน็ตเวิร์ก Point Of Sale Solution (POS) และโซลูชั่นทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวงจร โดยเรามีผู้ชำนาญด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษา ทั้งก่อนและหลังการขาย โดยได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ (Certificate) จากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นนำด้านระบบกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย เน็ตเวิร์ก Point Of Sale (POS) เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ในบริการ ของบริษัท พร้อมทั้ง ด้วยการเสริมบริการทางด้านให้คำปรึกษา การออกแบบ และติดตั้ง ระบบ Site Preparation & Datacenter Facility เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟ, ห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งทำให้พร้อมสำหรับบริการลูกค้าภายในคราวเดียว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ทางด้านการบริการลดปัญหาความยุ่งยากในการติดตามงาน

            ปัจจุบันธุรกิจทั่วไปเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และสัญญาณกันขโมย เข้ามาช่วยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทในการถูกโจรกรรม และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจมีความก้าวหน้ามากขึ้น ก็จำเป็นต้องมีระบบป้องกันและตรวจสอบ เพื่อให้ธุรกิจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คุ้มค่าและไม่สูญเปล่า 

 

 

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 

            บริษัท ดีดี อินเทลลิเจ็นท เทคโนโลยี จำกัด มีเป้าหมายเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำ ในการจำหน่าย การให้บริการก่อนและหลังการขาย เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์ Hi-Technology ด้านความปลอดภัย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบวงจร จึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดจนการสร้างความมั่นใจ ให้แก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบงานให้ได้ตรงตามคุณภาพที่ต้องการและตรงตามกำหนดเวลา บริการงานให้ลูกค้าด้วยงานอันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ทั้ง ด้านทักษะบุคคลากรเครื่องมือ วัสดุที่ใช้ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการให้ความสำคัญกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

               บริษัท ดีดี อินเทลลิเจ็นท เทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในธุรกิจกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย Network & Communication โดยมีสินค้าคุณภาพอย่างครบครัน บริการอย่างรวดเร็ว ราคาเป็นธรรม ด้วยพนักงานที่เป็นมืออาชีพ

 

สโลแกน (Slogan)

 

 สินค้าดีดี  บริการดีดี  บริษัทดีดี

 

" เน้นคัดสรรและนำเสนอสินค้าดีดี "
" เน้นการบริการก่อน-หลังการขายดีดี "
" เน้นเป็นที่ปรึกษาที่ดีดี "

 

Engine by shopup.com